Khoá học Strategic Planning rèn luyện tư duy Hoạch định Chiến lược trong Truyền thông - Tiếp thị!


Áp dụng mô hình 6I (Thông tin – Vấn đề - Tâm lý tiêu dùng – Ý tưởng – Tích hợp – Cải tiến) và ứng dụng thực tế thông qua thực hành, người học sẽ tiếp nhận phương pháp phát triển Kế hoạch Truyền thông dựa trên am hiểu về thị trường, đối thủ cạnh tranh và tâm lý người tiêu dùng.n

3 LÝ DO THAM GIA KHÓA HỌC

> Khoá học đầu tiên về Hoạch định Chiến lược Truyền thông được thiết kế dựa trên sự tổng hợp những triết lý tinh tuý nhất của các tập đoàn Truyền thông – Quảng cáo hàng đầu.

> Thực hành trên những dự án có thật hoặc giải quyết các tình huống trong công việc của chính học viên.

> Hoà nhập vào vị trí Hoạch định Chiến lược dưới sự dẫn dắt của những chuyên viên Hoạch định Chiến lược dày dặn kinh nghiệm.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

> Các bạn có 1- 2 năm kinh nghiệm trong ngành Truyền thông – Quảng cáo trong vai trò chuyên viên Quản trị Khách hàng, chuyên viên Hoạch định Kế hoạch Truyền thông, chuyên viên Sáng tạo, với mong muốn phát triển tư duy chiến lược để đề ra những giải pháp sáng tạo sắc bén hơn cho khách hàng.

> Các bạn trẻ khởi nghiệp và đang tự quản mảng Truyền thông cần bổ sung tư duy Chiến lược để đề ra Kế hoạch Truyền thông hiệu quả.

> Các bạn trẻ muốn gia nhập ngành Truyền thông – Quảng cáo và cần thấu hiểu cách tiếp cận Truyền thông bằng tư duy Chiến lược trước.

GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

Anh Trần Minh Khoa
Account Director
J. Walter Thompson Vietnam

Anh Hồ Công Hoài Phương
Planning Director
Dentsu Alpha

Chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Strategic Planner
AVC Edelman

Chị Dương Xuân Thảo
Associate Planning Director
Dentsu Vietnam

THÔNG TIN KHÓA HỌC


Khai giảng: 25-05-2017 

 Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5

Học phí: 13.200.000 VND

Số buổi: 21 sessions

​- Học viên mới: ưu đãi 10% khi đăng ký trước 20 ngày, 5% khi đăng ký trước 10 ngày (*)

- Học viên mới: ưu đãi 10% khi đăng ký trước 10 ngày (*)

- Doanh nghiệp: ưu đãi 10% khi đăng ký trên 2 nhân viên trước 5 ngày (**)

(*) Áp dụng khi đóng cọc ít nhất 4.000.000 vnđ, (**) chỉ áp dụng khi hoàn tất 100% học phí

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Giới thiệu tổng quan và nền tảng về Strategic Planning

2. Information: Phân tích thị trường cạnh tranh, ngành hàng

3. Issue: Xác định vấn đề cốt lõi

4. Insight: Xác định khách hàng mục tiêu và sự thật ngầm hiểu (1)

5. Insight: Xác định khách hàng mục tiêu và sự thật ngầm hiểu (2)

6. Insight: Xác định khách hàng mục tiêu và sự thật ngầm hiểu (3)

7. Idea: Xác định chiến lược và làm việc cùng đội ngũ sáng tạo để ra ý tưởng (1)

8. Idea: Xác định chiến lược và làm việc cùng đội ngũ sáng tạo để ra ý tưởng (2)

9. Idea: Xác định chiến lược và làm việc cùng đội ngũ sáng tạo để ra ý tưởng (3)

10. Idea: Xác định chiến lược và làm việc cùng đội ngũ sáng tạo để ra ý tưởng (4)

11. Intergrated: Lên kế hoạch tổng thể cho chiến dịch Truyền thông hoàn chỉnh

12. Improvement: Theo dõi, đo lường hiệu quả của chiến dịch Truyền thông

13. Chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp

14. Tốt nghiệp cuối khóa - Hoạch định Chiến lược Truyền thông cho một thương hiệu có thật

13
Days
05
Hours
16
Minutes
25
Seconds

Khóa học
sắp khai giảng!

Tìm hiểu thêm