Học Công nghệ thông tin / Ngân hàng nhưng muốn làm Marketing? Tốt nghiệp Marketing nhưng không biết ưng tuyển vào vị trí nào/ trong  phân ngành nào? Không biết mình thuộc giới Agency hay giới Client? Sống nội tâm có làm được trong nghề Marketing? Mình đang làm Event/Digital/Trade.. nhưng băn khoăn không biết đây có phải lựa chọn…