Khoá học Hands-on Marketing đúc kết những chuẩn mực cao nhất trong ngành Tiếp thị - Truyền thông. 

Khoá học là sự chuẩn bị bắt buộc đối với những bạn muốn bước vào thế giới Marketing.


3 LÝ DO THAM GIA KHOÁ HỌC

* Học phương pháp Marketing hiện đại đang được vận dụng hàng ngày tại những Tập đoàn hàng đầu trong nước và trên thế giới.


* Nắm bắt tổng quát và xuyên suốt qui trình Marketing từ việc thấu hiểu thương hiệu, thấu hiểu người tiêu dùng, nghiên cứu thị trường và vận dụng nhuần nhuyễn các công cụ Truyền thông.


* Họcthực hành trên những tình huống thực tế.

ĐỐI TƯỢNG KHOÁ HỌC

* Các bạn trẻ mới bước vào ngành Marketing ở cả hai phía Khách hàng (Client) và công ty Tư vấn (Agency) cần hệ thống hoá kiến thức với chuẩn mực cao nhất trong ngành.


* Các bạn yêu thích Marketing cần được trang bị đầy đủ và cọ xát để chuẩn bị cho những khoá học chuyên sâu tại AIM Academy.


* Các bạn trẻ khởi nghiệp đang tự quản mảng Tiếp thị và cần ứng dụng để tăng trưởng kinh doanh.

GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC

​Chị Nguyễn Hồng Ngọc Mai Trâm

Senior Brand Manager

Menarini​

Anh Lê Hoàng Long

Product Specialist, Category Management Lead

Nielsen Vietnam​

Chị Nguyễn Ngọc Hà

Brand Manager

KAO Vietnam​

Thông tin chi tiết

Khai giảng: 11/05/2017

Ngày học: Tối 2 - 4 - 6

Giờ học: Thứ 3 và thứ 5: (18:30 - 21:00), thứ 7 (14:00-16:30)

Thời lượng: 17 sessions (2 tháng)  

Học phí: 9.350.000 VNĐ

Giảm 5% học phí cho sinh viên, 10% ​cho học viên cũ tại AIM Academy

36
Days
10
Hours
31
Minutes
50
Seconds


KHOÁ HỌC SẮP KHAI GIẢNG

NỘI DUNG KHOÁ HỌC


PHẦN 1: BẢN CHẤT
CỦA MARKETING

Bài 1: Vai trò của Marketing trong kinh doanh

Bài 2: Vai trò của Marketing trong mối quan hệ với công ty Tư vấn

PHẦN 2: NỀN TẢNG MARKETING

Bài 3: Thấu hiểu Người Tiêu Dùng - Phân khúc

Bài 4: Thấu hiểu về Nghiên Cứu Thị Trường 

Bài 5: Tâm lý khách hàng

Bài 6: Các tình huống về Nghiên Cứu Thị Trường 

Bài 7: Đơn vị thương hiệu

Bài 8: Tìm kiếm Tâm lý khách hàng (1)


Bài 9: Tìm kiếm Tâm lý khách hàng (2)

Bài 10: Mô hình 6P 

Bài 11: Giới thiệu sản phẩm và tái giới thiệu sản phẩm

Bài 12: Thực hành trên lớp

PHẦN 3: CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MARKETING

Bài 13: Truyền thông tích hợp (1)

Bài 14: Truyền thông tích hợp (2)

Bài 15: Thực hành trên lớp

Bài 16: Hướng dẫn làm bài cuối khoá

Bài 17: Tốt nghiệp cuối khoá

Tìm hiểu thêm thông tin