Vui lòng đăng ký để được cập nhật các thông tin chuyên ngành, bài viết chi tiết về nội dung buổi chia sẻ ngày 1/10 vừa qua và tìm hiểu thêm thông tin về lịch hội thảo của ông Yonathan sắp tới trong tháng 11/2016.

Để hiểu thêm về tuýp người và kiến thức chuyên ngành của bạn, hãy trả lời những câu hỏi dưới đây 1. Dầu gội Rejoice tập trung vào phân khúc khách hàng nào? A. Nữ, thu nhập trung bình B. Nữ, thu nhập cao C. Cả nam & nữ, thu nhập trung bình D. Cả nam & nữ, thu nhập…