Với 10 khoá học phong phú và chuyên sâu về ngành Tiếp thị – Truyền thông cho cả 2 phía Client và Agency, tháng 6/2016 này, AIM Academy hân hạnh giới thiệu thêm khoá huấn luyện mới nhất – SURVIVAL KIT. Xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện kỹ năng mềm cho nhân sự trẻ, trải qua quá trình đúc…

Vui lòng đăng ký để được cập nhật các thông tin chuyên ngành, bài viết chi tiết về nội dung buổi chia sẻ ngày 1/10 vừa qua và tìm hiểu thêm thông tin về lịch hội thảo của ông Yonathan sắp tới trong tháng 11/2016.